Branch

Find Our Main Lab
Worli Address
Dr. Baburaj Hegde
"Krishna", Shop No.9, Opp. Poddar Hospital, Behind Sunder Auto Parts, Dr. Jaywant Palkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025.
Telephone No. : 2492 6566
Timing : 8:00 AM - 2:30 PM
Contact : Ms. Latika Shinde
Dr. Kamlesh Parikh, Parikh Nursing Home
257, Ramodiya Mansion No.1, 1st Floor, Opp. Century Bhavan, Worli, Mumbai - 400 025.
Telephone No. : 2422 3885 / 2436 9035
Timing : 8:00 AM - 8:00 PM
Contact : Mr. Sudhir